Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Uuendatud 7/9/2020

Cross Traffic Alert*

CTACross Traffic Alert on juhiabi süsteem, mis täiendab funktsiooni BLISBlind Spot Information, et aidata juhil tuvastada tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

CTA tööprintsiip.

CTA täiendab funktsiooni BLIS, tuvastades tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdades.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

CTA on aktiivne vaid juhul, kui auto on tagurpidi veeremises või kui valitud on tagurpidikäik.

Juhul kui CTA tajub, et midagi on külje pealt lähenemas, siis antakse sellest märku järgmisel viisil.

  • helisignaal - heli kostub kas vasak- või parempoolsest kõlarist (olenevalt objekti lähenemise küljest).
  • Ekraanile ilmub helendav PAS

    Park Assist System: tagurdamisanduritega parkimisabisüsteem

    -graafika ikoon.
  • Parkimise abi kaamera pealtvaatesse ilmub ikoon.
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol

Ekraanile ilmub PAS-graafika CTA valgustatud ikoonMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Hoiatus

  • Funktsioon Cross Traffic Alert on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Auto tagurdamisel vastutab ohutuse eest alati juht.
  • Cross Traffic Alert ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?