Driver Alert Control

Aktiveerimine/desaktiveerimine Driver Alert Control

Uuendatud 7/9/2020

Aktiveerimine/desaktiveerimine Driver Alert Control

Driver Alert Control (DAC) funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

sees/väljas

Funktsiooni DAC seadete muutmiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Valige / tühistage valik Tähelepanu hoiatus funktsiooni DAC aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.


Kas sellest oli abi?