Driver Alert Control

Funktsiooniga Driver Alert Control puhkekoha juhendamise valimine hoiatuse korral

Uuendatud 7/9/2020

Funktsiooniga Driver Alert Control puhkekoha juhendamise valimine hoiatuse korral

Õhukvaliteedianduri puhul saab valida, kas funktsioon Puhkepeatuse juhised on sisse/välja lülitatud.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, saab juht aktiveerida juhendi, mis soovitab automaatselt sobivat puhkeala, kui DAC annab hoiatuse.

Funktsiooni Puhkepeatuse juhised valimiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Valige / tühistage valik Puhkepeatuse juhised funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.


Kas sellest oli abi?