Kiirusehoidik

Kiirusehoidik

Uuendatud 7/9/2020

Kiirusehoidik

Kiirushoidik (CCCruise Control) võimaldab juhil sõita muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks on pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Ülevaade

P5-1507-CC rattknappar-1

Funktsioonide nupud ja sümbolidMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

: aktiveerib kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
: suurendab talletatud kiirust
: ooterežiimist - aktiveerib kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab kiirushoidiku ooterežiimi
: vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiiruse näidik
Auto praegune kiirus
Salvestatud kiirus

Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel – vt jaotist "Vahetamine CC ja ACC vahel".

Hoiatus

  • Kiirushoidik on abivahend, mis lihtsustab sõitmist, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt artikli lõpus olevaid linke).
  • Kiirushoidik ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?