Kiirusehoidik

Kiirushoidiku kiiruse reguleerimine

Uuendatud 7/9/2020

Kiirushoidiku kiiruse reguleerimine

Kiirushoidikule (CCCruise Control) saab määrata erinevad kiirused.

Talletatud kiiruse määramine/muutmine

P5-1507-CC rattknappar-1

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist ja riigist.

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt roolinuppu (1) või (3) või hoidke seda all.

  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui talletatud kiiruse näidik (4) on jõudnud soovitud kiiruseni.
  • Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Piduripedaali asemel mootoriga pidurdamine

Püsikiirusehoidja kasutamisel ei reguleerita kiirust piduripedaali vajutamisega. Allamäge sõites võidakse hakata liikuma kiiremini ja kiirendust piiratakse mootoriga pidurdades. Sellisel juhul saab juht piduripedaali rakendamise ajutiselt püsikiirusehoidjaga blokeerida.

Selleks tehke järgmist.

Vajutage gaasipedaal poolenisti alla ja vabastage.

Püsikiirusehoidja blokeerib piduripedaali ja kasutab seejärel ainult mootoriga pidurdamist.

Püsikiirusehoidja sõltuvus sõidurežiimist

Püsikiirusehoidja kiiruse hoidmise viis võib olenevalt valitud sõidurežiimist erinedaVaadake lisateavet jaotisest "Sõidurežiimid"..

Kiirusehoidik Eco Cruise juhirežiimiga ECO

Sõidurežiimis ECO kiirendab ja aeglustab kiirusehoidik teiste sõidurežiimidega võrreldes sujuvamalt, mis aitab säästa kütust ja keskkonda. Seetõttu võib auto kiirus ajutiselt olla talletatud kiirusest suurem või väiksem.

Kiirusehoidik Dynamic Cruise

Sõidurežiimis Dynamic kiirendab ja aeglustab kiirusehoidik teiste režiimidega võrreldes järsemalt.


Kas sellest oli abi?