Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja aktiveerimine ja käivitamine

Uuendatud 7/9/2020

Kiiruspiiraja aktiveerimine ja käivitamine

Kiiruspiiraja (SLKiiruspiiraja) tuleb kiiruse reguleerimise võimaldamiseks kõigepealt valida ning aktiveerida.

Kiiruspiiraja asetamine ooterežiimi

P5-1546-SL rattknappar-2

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Vajutage nuppu (1) või (3), et liikuda kiiruspiiraja sümboli/funktsiooni (4) juurde.

Kuvatakse sümbol (4) ja kiiruspiiraja asetatakse ooterežiimi.

Käivitage kiiruspiiraja.

Kiiruspiiraja saab aktiveerida pärast mootori käivitamist. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kui kiiruspiiraja on ooterežiimis ja kuvatakse sümbol - vajutage roolil nuppu (2).

Kiiruspiiraja käivitub ja praegune liikumiskiirus talletatakse kui maksimaalne liikumiskiirus.


Kas sellest oli abi?