Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja limiidid

Uuendatud 7/9/2020

Kiiruspiiraja limiidid

Tee järsu languse korral ei tarvitse kiiruspiiraja toime piisav olla ja auto võib ületada talletatud piirkiirust. Sellisel juhul hoiatatakse juhti teate Kiirusepiirang ületatud kuvamisega juhiekraanil.

Märkus

Kui kiirust ületatakse vähemalt 3 km/h (ligikaudu 2 mph) võrra, kuvatakse kiirusületamisest teavitav teade.


Kas sellest oli abi?