Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2019 Early

Kohanduv kiirusehoidik

15 Tulemused

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Eessõitja muutmine kohanduva kiirushoidiku kasutamisel

Koos automaatkäigukastiga suudab kohanduv kiirushoidik (ACC* ) eessõitjat teatud kiirustel muuta.

Kohanduva kiirushoidja aktiveerimine ja käivitamine

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (ACC* ) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Automaatne pidurdamine kohanduva kiirusehoidiku kasutamisel

Kohanduval kiirusehoidikul (ACC* ) on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC* vahel.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Kohanduva kiirusehoidiku piirangud

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) võib olla teatud olukordades piiratud.

Kohanduv kiirusehoidik ja kokkupõrkehoiatus

Kohanduv kiirusehoidik võib juhti hoiatada, kui vahemaa eesoleva sõidukini on järsku liiga lühike.

Kohanduva kiirusehoidiku esiklaasinäidik kokkupõrke ohu korral

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine/taasaktiveerimine

Kohanduva kiirushoidiku (ACC/* ) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidiku uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidja kiiruse haldamine

Kohanduvale kiirushoidikule (ACC* ) on võimalik määrata erinevaid kiirusi.

Kohanduva kiirushoidiku ajaintervalli määramine

Kohanduvale kiirushoidikule (ACC* ) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.

Möödasõiduabi koos kohanduva kiirushoidikuga

Kohanduv püsikiirushoidja (ACC* ) abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Möödasõiduabi rakendamine kohanduva kiirusehoidikuga

Möödasõiduabi kasutamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.

Kohanduva kiirusehoidiku ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.