Kohanduv kiirusehoidik

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Uuendatud 7/9/2020

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACCAdaptive Cruise Control) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduvat kiirushoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteel.

P5-1507-CitySafety Princip

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugustMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe eespool sõitva sõidukiga. Kui kaamera ja radar tuvastavad teie ees aeglasemalt liikuva sõiduki, kohandatakse kiirust automaatselt, et säilitada määratud pikivahet. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

Hoiatus

  • Adaptiivne kiirushoidik on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt artikli lõpus olevaid linke).
  • Adaptiivne kiirushoidik ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Märkus

Turust olenevalt võib see funktsioon olla saadaval kas standardvaliku või täiendava valikuna.

Kohanduv kiirushoidja reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Koos püsikiirushoidikuga toimides teevad pidurid tavaliselt vaikset müra. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järgnev kehtib automaatkäigukastiga autodele.

  • Kohanduv kiirushoidja suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni 200 km/h (125 mph).

Järgnev kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

  • Kohanduv kiirusehoidik suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

Hoiatus

  • Adaptiivne püsikiirushoidik ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
  • Adaptiivne kiirushoidik ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi, samuti näiteks väikeste sõidukite, näiteks jalgratta või mootorratta, korral. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
  • Ärge kasutage adaptiivset kiirushoidikut keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Oluline

Adaptiivse püsikiirushoidiku komponente võib hooldada ainult töökojas - soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

P5-1617-ACC reglage

Funktsioonide nupud ja sümbolidMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

: aktiveerib kohanduva kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
: suurendab talletatud kiirust
: ooterežiimist - aktiveerib kohanduva kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab kohanduva kiirushoidiku ooterežiimi
: vähendab talletatud kiirust
Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Sihtsõiduki märgutuli: ACC tuvastas ees liikuva sõiduki ja järgib seda määratud pikivahega
Pikivahet tähistav sümbol

Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel – vt jaotist "Vahetamine CC ja ACC vahel".

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik

Sõidukiiruste näidudMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Salvestatud kiirus
Ees liikuva sõiduki kiirus.
Teie auto kehtiv liikumiskiirus.

Liiklusoludest sõltuvate sümbolite eri kombinatsioonide nägemiseks vt jaotist "Kohanduva kiirushoidja sümbolid ja teated".


Kas sellest oli abi?