Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv kiirusehoidik ja kokkupõrkehoiatus

Uuendatud 7/9/2020

Kohanduv kiirusehoidik ja kokkupõrkehoiatus

Kohanduv kiirusehoidik võib juhti hoiatada, kui vahemaa eesoleva sõidukini on järsku liiga lühike.

P5-1546-CitySafety Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse hoiatustuli esiklaasilMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Kohanduv kiirushoidja kasutab piduripedaali pidurdusvõimest ligikaudu 40%. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui kohanduv kiirushoidja seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

Hoiatus

Kohanduv kiirushoidik hoiatab juhti vaid anduri poolt tuvastatud sõidukite eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.

  • Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

Kas sellest oli abi?