Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Uuendatud 7/9/2020

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACCAdaptive Cruise Control) seotud eri sümboleid ja teateid.

Allpool on toodud mõned näitedJärgmises illustreeritud näites teavitab funktsioon RSI (Road Sign Information), et maksimaalne lubatud liikumiskiirus on 130 km/h (80 mph)..

P5-1617-s+v90 ACC Följer ACC

Eelmisel illustratsioonilMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist. näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

P5-1617-s+v90 ACC Följer ACC + Avstånd

Eelmisel illustratsioonilMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist. näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2

Sümbol on VALGE.

Auto säilitab salvestatud/valitud kiirust.

P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray

Adaptive Cruise Contr.

Pole saadaval

Sümbol on HALL.

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray

Adaptive Cruise Contr.

Vajab hooldust

Sümbol on HALL.

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?