Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine/taasaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine/taasaktiveerimine

Kohanduva kiirushoidiku (ACC/Adaptive Cruise Control) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidiku uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

P5-1507-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kohanduva kiirushoidja ajutiseks väljalülitamiseks ja selle ooterežiimi lülitamiseks toimige järgmiselt.

Vajutage roolil nuppu (2).

Juhiekraani sümbol muudab värvi VALGEST ROHELISEKS ning salvestatud kiirus kiirusemõõdiku keskel muutub BEEŽIST HALLIKS.

Hoiatus

 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, hoiatab juhti lühikesest vahemaast pikivahe hoiatuse funktsioon.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Kohanduv kiirushoidik on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:

 • juht vajutab pidurit.
 • käigukang liigutatakse asendisse N.
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud – kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Kohanduv kiirushoidik sõltub muudest süsteemidest, nt elektroonilisest stabiilsussüsteemist ESCElectronic Stability Control. Kui üks neist muudest süsteemidest lakkab töötamast, lülitub ka kohanduv kiirushoidik automaatselt välja.

Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.

 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.

Automaatne ooterežiimile minek toimub järgmistel juhtudel:

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja ACC ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil ACC enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h (20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 • juhiukse avamisel.
 • juht avab turvavöö.
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • ühel või mitmel rattal kaob veojõud.
 • piduri temperatuur on kõrge.
 • parkimispidur on peal.
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).

Kohanduva kiirusehoidiku taasaktiveerimine ooterežiimist

P5-1507-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

ACC taasaktiveerimine ooterežiimist.

Vajutage roolil nuppu (1).

Seejärel seadistatakse kiirus hiljuti määratud väärtusele.

Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga võib kiirus järsku oluliselt suureneda.


Kas sellest oli abi?