Kohanduv kiirusehoidik

Möödasõiduabi rakendamine kohanduva kiirusehoidikuga

Uuendatud 7/9/2020

Möödasõiduabi rakendamine kohanduva kiirusehoidikuga

Möödasõiduabi kasutamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.

Möödasõiduabi kasutamine

Möödasõiduabi aktiveerumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • teie ees peab liikuma sõiduk (sihtsõiduk)
  • teie auto praegune kiirus on vähemalt 70 km/h (43 mph)
  • salvestatud funktsiooni ACC kiirus peab olema piisavalt suur möödasõidu ohutuks sooritamiseks.

Möödasõiduabi käivitamine

Möödasõiduabi käivitamiseks tehke järgmist.

Lülitage suunatuled sisse.

Kasutage vasakut suunatuld vasakpoolse rooliga autos ja paremat suunatuld parempoolse rooliga autos.

Möödasõiduabi käivitatakse.


Kas sellest oli abi?