Kohanduv kiirusehoidik

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel

Uuendatud 7/9/2020

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACCAdaptive Cruise Control) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CCCruise Control) ja ACC vahel.

Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.

CC

ACC

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

Kiirusehoidik

Kohanduv kiirusehoidik

Funktsioonilt ACC funktsioonile CC lülitumine

Talita järgmiselt:

Pange kohanduv kiirushoidik ooterežiimi, kasutades roolil olevat nuppu .

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub hallist roheliseks.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub ACC-lt CC-le. Kohanduv kiirushoidik lülitatakse välja ning püsikiirusehoidja läheb ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kiirushoidik käivitub ja salvestab praeguse kiiruse.

Hoiatus

Vahetamine funktsioonilt ACC funktsioonile CC tähendab, et auto:

  • ei hoia enam eelmääratud vahemaad eesoleva autoni;
  • sõidab ainult salvestatud kiirusel, mis tähendab, et juht peab vajaduse korral pidurit vajutama.

Kui CC on mootori väljalülitamisel aktiivne, aktiveeritakse mootori järjekordsel käivitamisel automaatselt ACC.

Funktsioonilt CC funktsioonile ACC lülitumine

Talita järgmiselt:

Määrake kiirushoidik ooterežiimi roolinupuga .

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub rohelisest halliks.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub CC-lt ACC-le. Kohanduv kiirushoidik aktiveeritakse ja lülitatakse ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kohanduv kiirushoidik käivitub ning salvestab praeguse kiiruse koos ajavahemikuga eessõitva sõidukini.


Kas sellest oli abi?