Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Road Sign Information.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – RSI on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – RSI on välja lülitatud.

Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave juhiekraanil isegi siis, kui RSI

    Liiklusmärkide teave – RSI

    ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate deaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka RSI.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja RSI deaktiveeritud, siis RSI hoiatust ei kuvata. RSI peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.

Kas sellest oli abi?