Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Alamfunktsiooni Kiirusepiirangu hoiatus saab aktiveerida järgmiselt.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Valige Kiirusepiirangu hoiatus.

Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.

(Vt kirjeldust „Kiirushoiatuse piiri muutmine” jaotises „Liiklusmärkide teave koos kiirushoiatuse ja sätetega”.)


Kas sellest oli abi?