Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teave koos kiiruskaamerate teabega

Uuendatud 7/9/2020

Liiklusmärkide teave koos kiiruskaamerate teabega

Rakendustega RSIRoad Sign Information ja Sensus Navigation* auto saab juhiekraanil teada anda eesolevast kiiruskaamerast.

P5-1519-XC90H-RSI med Fartkamera

Kiiruskaamera teave juhiekraanilMÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist ja riigist/piirkonnast..

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kui funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on aktiveeritud ja auto ületab tuvastatud kiiruspiirangu, antakse kiirushoiatus, kui juht kiiruskaamerale läheneb. Sel juhul peab vastava piirkonna navigeerimiskaart sisaldama kiiruskaamerate teavet.

Lisateavet kiirushoiatuste ja kiiruskaamera kohta vt jaotistest „Liiklusmärkide teave koos kiirushoiatuse ja seadistamisega” ning „Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud”.

Märkus

  • Ettenähtud kiiruse ületamisel hoiatava helisignaali esitamiseks peab funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus olema aktiveeritud ja alamfunktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal olema määratud seadele Sees. Hoiatav helisignaal kõlab siis, kui auto kiirus ületab juhiekraanil funktsiooni RSI kuvatud kiirust.
  • Lisavalikuna on võimalik, et süsteem esitab kiiruskaamerate korral hoiatava helisignaali olenemata auto kiirusest ja ületatud kiirusepiirangust ning seda isegi siis, kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on deaktiveeritud. Vaadake jaotise „Liiklusmärkide teave koos kiirusehoiatuse ja seadistusega” alajaotist „Speed camera warning sisse/välja” ning valige Kiiruskaamera hoiatussignaal.
  • Navigeerimiskaartidel kuvatav kiiruskaamerate teave pole kõikides riikides/piirkondades saadaval.

Kas sellest oli abi?