Pikivahe hoiatus

Kauguse hoiatuse ajaintervalli määramine

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Uuendatud 7/9/2020

Kauguse hoiatuse ajaintervalli määramine

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Kauguse hoiatuseDistance Alert funktsiooni on võimalik seadistada erinevatele ajavahemikele.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbolit kuvatakse ka kohanduva kiirusehoidiku funktsiooni sisselülitamisel.

P5-1507-ACC avstånd

Ajaintervalli määramine.

Vähendage ajaintervalli
Suurendage ajaintervalli
Vahemaa hoiatus

Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).

Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Märkus

  • Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.
  • Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.
  • Seatud ajavahemikku kasutavad ka adaptiivne kiirushoidik ja süsteemi Pilot Assist funktsioonid.

Hoiatus

  • Kasutage ainult vahemaad, mis hetkelistele liiklusoludele.
  • Pidage meeles, et lühike vahemaa piirab ootamatu liiklusolukorra ilmnemisel reageerimiseks ja tegutsemiseks jäävat aega.

Kas sellest oli abi?