Pikivahe hoiatus

Kauguse hoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Uuendatud 7/9/2020

Kauguse hoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Funktsiooni Distance WarningDistance Alert saab inaktiveerida.

sees/väljas

P5-1507-DA Symbol Krockvarning

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Distance Alert.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – pikivahehoiatus on aktiveeritud.
  • Nupu HALL märgutuli – pikivahehoiatus on deaktiveeritud.

Pikivahehoiatus aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.


Kas sellest oli abi?