Pikivahe hoiatus

Pikivahe hoiatuse piirangud

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Uuendatud 7/9/2020

Pikivahe hoiatuse piirangud

Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval ainult autodes, kus saab esiklaasinäidikuga kuvada teavet tuuleklaasil.

Kauguse hoiatuse funktsioonDistance Alert võib olla teatud olukordades piiratud.

Hoiatus

  • Pikivahe hoiatus on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Sõiduki suurus võib mõjutada tuvastamise võimekust, nt mootorrataste korral, mis võib tähendada, et ohutuli süttib hiljem kui on määratud või et hoiatust ajutiselt ei esitata.
  • Väga suur kiirus võib samuti põhjustada hoiatustule hilisemat süttimist, sest radarisüsteemi tööulatus on piiratud.
  • Pikivahe hoiatus ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".


Kas sellest oli abi?