Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2019 Early

Pilot Assist

14 Tulemused

Möödasõiduabi funktsiooniga Pilot Assist

Pilot Assist abistab juhti möödasõidul.

Möödasõiduabi sisselülitamine funktsiooniga Pilot Assist

Möödasõiduabi kasutamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.

Funktsiooni Pilot Assist ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

video

Juhiabi

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Funktsiooni Pilot Assist deaktiveerimine/aktiveerimine

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

Funktsiooni Pilot Assist aktiveerimine ja käivitamine

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

Eessõitja muutmine funktsiooniga Pilot Assist

Koos automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist teatud kiirustel muuta eessõitjat.

video

Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Funktsiooni Pilot Assist piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Automaatne pidurdamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsioonil Pilot Assist on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Funktsiooni Pilot Assist esiklaasinäidik kokkupõrkeohu korral

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Pilot Assist võib juhti hoiatada, kui vahemaa eesoleva sõidukini on järsku liiga lühike.

video

Funktsiooni Pilot Assist ajaintervalli määramine

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.