Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Uuendatud 7/9/2020

Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Talletatud kiiruse määramine/muutmine

P5+6-1746-ACC+PA Sätta-Justera Hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist ja riigist.

: suurendab talletatud kiirust
: vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiirus

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt roolinuppu (1) või (2) või hoidke seda all.

  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (3) on jõudnud soovitud kiiruseni.
  • Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis.

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus, mida Pilot Assisti jaoks saab valida, on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.

Suurim valitav kiirus on 200 km/h (125 mph).

Manuaalkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

Funktsiooni Pilot Assist madalaim programmeeritav kiirus on 30 km/h (20 mph) - maksimaalne kiirus on 200 km/h (125 mph).


Kas sellest oli abi?