Pilot Assist

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Uuendatud 7/9/2020

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Pilot Assist võib juhti hoiatada, kui vahemaa eesoleva sõidukini on järsku liiga lühike.

P5-1546-CitySafety Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse hoiatustuli esiklaasilJoonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda..

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Pilot Assist kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui Pilot Assist seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.

Hoiatus

Pilot Assist annab hoiatuse ainult sõidukite kohta, mille kaamera- ja radarisüsteem tuvastati ─ seetõttu ei pruugita hoiatust edastada või võib see viibida.

  • Ärge kunagi oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele!

Kas sellest oli abi?