Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2019 Early

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

13 Tulemused

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi ülesanne on aidata juhil vähendada auto soovimatut sõidurajalt väljumise ohtu ja/või kokkupõrkeohtu teise sõiduki või takistusega, roolides auto selle sõidurajale tagasi ja/või keerates kõrvale.

Juhtimisabi aktiveerimine/deaktiveerimine kokkupõrkeohu korral

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhil vähendada kogemata teelt väljasõidu ohtu, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Juhtimisabi tase teelt väljasõitmise ohu korral

Funktsioonil on kaks sekkumise aktiveerimistaset.

Funktsiooni „Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral” aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Funktsiooni Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhti, kes ei pane tähele, et auto kaldub vastassuunavööndisse.

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Roolimisabi piirangud vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

See alamfunktsioon koos roolimisabiga aitab hajunud tähelepanuga juhti, kes ei märka, et auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb kas tagant või pimealast sõiduk.

Funktsiooni „Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral” aktiveerimine/inaktiveerimine*

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Funktsiooni Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral piirangud

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt: