Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Sisse ja välja saab lülitada selle nupuga keskekraani funktsioonivaates.

Märkus

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi deaktiveerimisel lülitatakse kõik alamfunktsioonid välja:

  • roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral;
  • roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral;
  • roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Kuigi seda funktsiooni saab deaktiveerida, on soovitatav see hoida aktiivsena, kuna see suurendab enamikel juhtudel sõiduohutust.


Kas sellest oli abi?