Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral piirangud

Uuendatud 7/9/2020

Funktsiooni Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral piirangud

Funktsioon võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

 • väikeste sõidukite korral, nagu mootorrattad;
 • kui suurem osa autost on jõudnud külgmisele rajale;
 • ebaselgete või puuduvate rajatähistustega teedel/sõiduradadel
 • väljaspool kiirusvahemikku 60–140 km/h (37–87 miili tunnis);
 • kui elektriline juhtimine töötab väiksema võimsuse juures – nt ülekuumenemisest tingitud jahutamise ajal (vt jaotist „Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud”).

Muud keerulised olukorrad on nt:

 • teetööd
 • talvised teeolud
 • kitsad teed
 • vilets teekate
 • väga sportlik sõidumaneer
 • vilets ilm ja kehv nähtavus

Nendes rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame funktsiooni välja lülitada.

Märkus

Funktsioon kasutab auto kombineeritud kaamerat ja radariseadet, millel on teatud üldised piirangud, vaadake vastavalt jaotiseid „Kaamera piirangud“ ja „Radariseadme piirangud“.

Funktsioon kasutab lisaks kaamerale ja radariüksusele ka auto tahapoole suunatud radarit, millel on teatud üldised piirangud, millest juht peab teadlik olema – vt lisateavet jaotist "Funktsiooni BLIS piirangud".


Kas sellest oli abi?