Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral piirangud

Uuendatud 7/9/2020

Funktsiooni Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Selliste olude näited on järgmised:

  • teetööd
  • talvised teeolud
  • kitsad teed
  • vilets teekate
  • väga sportlik sõidumaneer
  • vilets ilm ja kehv nähtavus
  • ebaselgete või puuduvate sõidurea joontega teed
  • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurea märgistus)
  • kui elektriline juhtimine töötab väiksema võimsuse juures – nt ülekuumenemisest tingitud jahutamise ajal (vt jaotist „Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud”).

Märkus

Funktsioon kasutab auto kombineeritud kaamerat ja radariseadet, millel on teatud üldised piirangud, vaadake vastavalt jaotiseid „Kaamera piirangud“ ja „Radariseadme piirangud“.


Kas sellest oli abi?