Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

Sõiduraja abifunktsiooni LKALane Keeping Aid on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

sees/väljas

P5-1507-Knapp-LDW+LKA På/Av

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Lane Keeping Aid.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – LKA on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – LKA on välja lülitatud.

Kas sellest oli abi?