Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Uuendatud 7/9/2020

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKALane Keeping Aid seotud erinevaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA roolimisabi ei tööta, kui juht ei hoia käsi roolil. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Kasutage rooli

LKA lülitub ooterežiimi, kuni juht uuesti autot roolima hakkab.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?