Sõidurežiimid

Sõidurežiimid

Uuendatud 7/9/2020

Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Sõidurežiimide kasutamisel saab kiiresti juurdepääsu paljudele auto funktsioonidele ja seadistustele, et neid vastavalt vajadustele valida. Järgmisi süsteeme saab kohandada, et igas vastavas sõidurežiimis oleksid sõiduomadused võimalikult sobivad.

 • Roolimine
 • Mootor/käigukast/nelikvedu
 • Pidurid
 • Õhkvedrustus* ja tõukeleevendi
 • Juhi ekraan
 • Kliimaseadistused

Valige sõidurežiim, mis sobib kõige paremini praeguste sõiduoludega. Pidage meeles, et kõigis olukordades ei ole kõik sõidurežiimid saadaval.

Valitavad sõidurežiimid

Hoiatus

Pidage meeles, et auto ei tekita elektrimootori kasutamise ajal mootorimüra ja võib olla seetõttu laste, jalakäijate, jalgratturite ja loomade jaoks raskesti märgatav. See kehtib eriti madalal kiirusel sõites, näiteks parklas.

Hoiatus

Ärge jätke aktiveeritud sõidurežiimi ja välja lülitatud põlemismootoriga autot ventileerimata ruumi – hübriidaku tühjenemisel mootor käivitub ja heitgaasid võivad inimesi ning loomi tõsiselt kahjustada.

HYBRID

 • See on auto tavarežiim, kus elektrimootor ja sisepõlemismootor töötavad koos.

Auto käivitub režiimis Hybrid. Juhtsüsteem kasutab nii elektrimootorit kui ka sisepõlemismootorit - eraldi või paralleelselt - ning arvutab sõltuvalt jõudlusest, kütusekulust ja mugavusest parima kasutusviisi. Suuremal kiirusel vähendatakse tuuletakistuse piiramiseks auto kliirensit automaatseltKehtib õhkvedrustuse korral.. Suutvus sõita ainult elektrimootoriga oleneb hübriidaku energiatasemest ja nt salongi soojendamise/jahutamise vajadusest.

Kui piisavalt elektrivoolu on saadaval, on võimalik sõita ka ainult elektrimootori jõul. Gaasipedaali vajutamisel aktiveerub üksnes elektrimootor, kuni teatud taseme saavutamiseni. Sisepõlemismootor käivitub selle asendi ületamisel ja kui aku energiatase pole gaasipedaali asendi jaoks piisav.

Madalal energiatasemel (hübriidaku on peaaegu tühi) tuleb samal ajal säilitada ka aku energiataset, mis põhjustab sisepõlemismootori sagedasemat käivitumist. Ainult elektrienergial sõiduks pistke laadimisjuhe 230 V vahelduvtoite pessa või aktiveerige funktsioonivaates Charge.

See sõidurežiim on loodud madala energiakulu saavutamiseks ning selles kasutatakse vaheldumisi nii elektrimootorit kui ka sisepõlemismootorit, ilma salongikliimat ja sõiduelamust mõjutamata. Kui vaja on jõulisemat kiirendust, kasutatakse elektrimootori lisajõudu. Lisaks tunnetab auto, kui sõiduolud nõuavad nelikveo kasutamist ja rakendab selle vajaduse korral automaatselt. Nelikvedu ja elektrimootori lisavõimsus on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

Juhi ekraanil esitatav teave

Kui sõidate hübriidrežiimis, kuvatakse juhi ekraanil hübriidi mõõdik. Hübriidi mõõdiku osuti märgib, kui palju energiat juht gaasipedaalile vajutamisega vajab. Märge välgunoole ja languse vahel näitab, kui palju energiat on saadaval.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter engine running change values

Juhiekraani teave elektri- ja sisepõlemismootori kasutamiseks.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Juhiekraanil näidatakse ka energia tagastamist (regenereerimine) akusse kergel pidurdamisel.

PURE

 • Energiakulu ja süsinikdioksiidi emissiooni vähendamiseks kasutage elektrimootorit.

Sõidurežiim maksimeerib hübriidakuga sõitmist. See tähendab, et kliirens on tuuletakistuse vähendamiseks väiksemKehtib õhkvedrustuse korral. ja teatud kliimaseadistuste võimsust vähendatakse, et tagada pikim võimalik läbisõit vaid elektrijõu toel.

Režiimi Pure saab kasutada vaid juhul, kui hübriidaku energiatase on piisavalt kõrge. Kui režiimis Pure jääb aku energiatase liiga madalaks, käivitub ka sisepõlemismootor. Käivitub ka sisepõlemismootor

 • kui kiirus ületab 125 km/h (78 mph)
 • kui juht nõuab rohkem veojõudu, kui elektriajam suudab anda;
 • juhul, kui tekivad süsteemi/komponentide tööd takistavad piirangud, nt madal välistemperatuur.

See sõidurežiim on optimeeritud maksimaalse sõiduulatuse saavutamiseks elektrimootoriga ja see on mõeldud kasutamiseks peamiselt linnaliikluses. Pure tähendab, et sisepõlemismootorit kasutatakse võimalikult vähe, isegi siis, kui hübriidaku on tühi. Salongi kliima reguleeritakse ECO kliimale ja libedates sõiduoludes lubatakse enne nelikveo automaatset aktiveerimist rohkem rataste läbilibisemist.

Kliimaseade ECO

Sõidurežiimis Pure aktiveeritakse salongis automaatselt ECO kliimaseade, et vähendada energia tarbimist.

Märkus

Kui sõidurežiim Pure aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud sätted saab käsitsi nullida, aga täisfunktsionaalsus taastub alles sõidurežiimist Pure väljumisel või kliima täisfunktsionaalsusega sõidurežiimi Individual kasutusele võtmisel.

Kui aknad on udused, lülitage klaasisoojendus sisse maksimaalsel jõudlusel.

OFF ROAD

 • Muudab auto veojõu võimalikult suureks, kui sõidate keeruliste oludega maastikul ja kui teeolud on rasked.

Seda sõidurežiimi iseloomustab suur kliirensKehtib õhkvedrustuse korral., kerge roolimine, aktiveeritud nelikvedu ja mägipidurifunktsioon (Hill Descent Control).

See sõidurežiim on saadaval ainult väikesel kiirusel, kuni 40 km/h (25 mph). Kui kiirust ületatakse, tühistatakse režiim Off road ning selle asemel aktiveeritakse režiim AWD.

Nelikveo kasutamiseks töötavad sisepõlemismootor ja elektrimootor koos, mis omakorda suurendab kütusekulu.

Režiimis Off road esitatakse spidomeetri ja tahhomeetri vahel kompass. Spidomeeter kuvab kiirusepiiraja piirkonna.

See sõidurežiim on optimeeritud maksimaalse juhitavuse tagamiseks väikesel kiirusel kehvades teeoludes või keerulisel maastikul. See tõstab šassii kõrgemaleKehtib õhkvedrustuse korral., vähendab gaasipedaali tundlikkust ja lukustab auto nelikveole. Funktsioon Hill Descent Control suurendab järskudel kallakutel kontrolli sõiduki üle.

Märkus

See sõidurežiim ei ole ette nähtud kasutamiseks avalikel teedel.

Märkus

Kui auto jäetakse OFF ROAD ehk kõrge kliirensiga maastikurežiimis seisma, lastakse auto järgmisel käivitusel automaatselt alla.

Oluline

Kui veate haagist haagise pistikuta, ei tohi sõidurežiimi OFF ROAD kasutada. Vastasel juhul võite õhkpatju kahjustada.

AWD

 • Suurendage täiustatud nelikveo abil auto teelpüsivust ja haarduvust.

See sõidurežiim lukustab auto nelikveole. Pöördemomendi optimaalne jaotus esi- ja tagasilla vahel suurendab haarduvust, stabiilsust ja teelpüsivust näiteks libedatel teedel, raske haagisega sõites või pukseerides. Sõidurežiim AWD on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

Kõigi nelja ratta ringiajamiseks rakendub nii elektri- kui sisepõlemismootor, mis suurendab kütusekulu.

Auto muudes sõidurežiimides kohandab auto nelikveo vajaduse vastavalt teeoludele automaatselt ning võib rakendada elektrimootori või sisepõlemismootori vastavalt vajadusele.

POWER

 • Režiim Power tähendab, et autol on sportlikumad sõiduomadused ja see reageerib kiiremini kiirendamisele.

See sõidurežiim kasutab sisepõlemis- ja elektrimootorit ning nelikvedu. Käiguvahetus muutub kiiremaks ja selgemaks ning käigukast prioriseerib suurema veojõuga käiku. Roolitunnetus on parem, tõukeleevendi on võimsam ja kliirens on väiksemKehtib õhkvedrustuse korral.. See tähendab, et keha liikumine järgib teed, et vähendada pöörete ajal keha hüplemist.

Kõigi nelja ratta ringiajamiseks rakendub nii elektri- kui sisepõlemismootor, mis suurendab kütusekulu.

See sõidurežiim on optimeeritud maksimaalse jõudluse ja reageeringu pakkumiseks kiirendamisel. See muudab sisepõlemismootori gaasipedaali reageeringut, käiguvahetusmustrit ja ülelaadimisrõhu juhtimissüsteemi. Samuti optimeeritakse šassii seadistusi, roolimist ja piduripedaali reageeringut. Sõidurežiim Power on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

INDIVIDUAL

 • Sõidurežiimi kohandamine individuaalsete eelistuste järgi.

Valige alustamiseks sõidurežiim ja seejärel valige soovitud sõiduomaduste järgi sätted. Need sätted salvestatakse individuaalsesse juhiprofiili.

Individuaalne sõidurežiim on saadaval ainult siis, kui see esmalt aktiveeritakse keskekraanil.

P5-1717-XC60H-Individual drive mode settings view

Individuaalse sõidurežiimi seadistuste vaadeJoonis on skemaatiline, üksikasjad võivad oleneda auto mudelist või tarkvara värskendusest..

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage nuppu My CarIndividuaalne sõidurežiim ja valige Individuaalne sõidurežiim.

Menüüs Eelseaded valige sõidurežiim: Pure, Hybrid või Power.

Võimalikud muudatused rakenduvad järgnevatele seadistustele:

 • Juhi infoekraan
 • Roolimisjõud
 • Jõuülekande andmed
 • Pidurite omadused
 • Vedrustuse kontroll
 • ECO-kliimarežiim.

Elektrimootori või sisepõlemismootori kasutamine

Täiustatud juhtsüsteem korraldab sisepõlemismootori, elektrimootori või nende mõlema üheaegset tööd.

Selle peamine ülesanne on kasutada mootorit ja hübriidakut võimalikult tõhusal viisil, võttes arvesse eri sõidurežiimide omadusi ja gaasipedaali vajutamist.

Teatud juhtudel põhjustavad ajutised süsteemipiirangud või heitmete vähendamist puudutavad seadusest tulenevad nõuded sisepõlemismootori pikemaajalist kasutust.


Kas sellest oli abi?