Parkimise kliimasüsteem

Kliima mugavusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine parkimisel

Uuendatud 7/9/2020

Kliima mugavusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine parkimisel

Kliima mugavusfunktsioon säilitab salongi temperatuuri pärast sõitu. Funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt.

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Button climate comfort

Kliima mugavusfunktsiooni nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Vajutage Hoia kliima mugavana.

Kliima mugavusfunktsioon lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli põleb/ei põle.

Märkus

Mugava kliima funktsiooni ei saa käivitada, kui mootoris ei ole püsiva salongi kliima tagamiseks piisavalt jääksoojust või kui välistemperatuur on ligikaudu üle 20 °C (68 °F).

Märkus

Jääksoojuse ebavajaliku kasutamise vältimiseks lülitub kliimaseadme mugavusseade auto lukustamisel välja. Funktsiooni eesmärgiks on säilitada mugav kliima, kui juht või kaassõitjad jäävad autosse.


Kas sellest oli abi?