Media player

Apple CarPlay*

Uuendatud 7/23/2018

Apple CarPlay annab teile võimalused muusika kuulamiseks, kõnede tegemiseks, juhiste saamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Siri kasutamiseks, seda kõike, ilma et peaksite juhtimiselt tähelepanu kõrvale pöörama. Apple CarPlay töötab kindlate Apple seadmetega.

Kui auto ei ole juba Apple CarPlay tarkvaraga varustatud, on võimalik seda tagantjärgi paigaldada. Selleks pöörduge Volvo edasimüüja poole.

Täpsema teabe, milliseid rakendusi ning telefone toetatakse, leiate Apple'i kodulehelt www.apple.com/ios/carplay/. Märkus! Volvo ei kontrolli Apple CarPlay rakenduse sisu.

Märkus

Kui telefon või meediumipleier on autoga Bluetooth-süsteemi kaudu ühendatud, ei saa seda aktiivse Apple CarPlay korral kasutada, sest Bluetooth-ühendus lülitatakse siis välja. Kasutage autoga ühendamiseks Wi-Fi või auto sisseehitatud modemit*.

Kasutades Apple CarPlay rakendust kaardil navigeerimiseks, ei anta juhiekraanil ega esiklaasinäidikul juhiseid, vaid ainult keskekraanil.

Apple CarPlay rakendusi on võimalik Siri abil hääljuhtida, samuti on võimalik juhtimiseks kasutada keskekraani ning telefoni. Kindlaid funktsioone on samuti võimalik juhtida rooli parempoolse nupustikuga. Pikk vajutus roolinupul käivitab Siri hääljuhtimise, lühike vajutus lülitab selle välja.

Apple CarPlay kasutamisel nõustute järgmisega: CarPlay on teenus, mida pakub Apple Inc. tema poolt kehtestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Volvo Cars Apple CarPlay ega selle funktsioonide/rakenduste eest. Apple CarPlay kasutamisel edastatakse teie autost teatavat infot (k.a selle asukoht) teie iPhone'i. Suhetes Volvo Cars'iga vastutate täielikult enda ja teiste isikute Apple CarPlay kasutamise eest.

Käivitamine Apple CarPlay

Siri hääljuhtimine tuleb telefonis aktiveerida enne Apple CarPlay kasutamist.

Esimest korda ühendatud i iPhone

Ühendage iPhone USB sisendisse.

Lugege teavitust ning vajutage OK.

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege tingimused läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Varasemalt ühendatud iPhone

Ühendage telefon USB sisendisse.

Kui automaatne käivitus on valitud, avatakse Apple CarPlay koos alakuva ning ühilduvate rakendustega.

Kui automaatne käivitus ei ole valitud, siis avage Apple CarPlay rakenduste kuvast.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Apple CarPlay taustal edasi. Selleks, et Apple CarPlay-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Apple CarPlay ikoonile.

Apple CarPlay ja iPod ühenduste vahetamine

Apple CarPlay pealt iPod-i peale

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideApple CarPlay.

Eemaldage Apple seadme ühendamisel Apple CarPlay automaatse käivituse märgistus.

Ühendage lahti ning ühendage Apple seade USB sisendisse.

Avage rakendusevaates rakendus iPod.

iPod pealt Apple CarPlay-i peale

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege teavitust ning vajutage OK.

Ühendage lahti ning ühendage Apple seade USB sisendisse.

Avaneb Apple CarPlay alamvaade.


Kas sellest oli abi?