Media player

Meediumide otsing

Uuendatud 7/23/2018

Otsida saab esitaja, helilooja, pala (pealkirjad), albumi, video, audioraamatu, esitusloendi ja netisaadete (digitaalmeediumid Interneti kaudu) järgi.

Vajutage .

Avaneb klahvistikuga otsingukuva.

Otsinguks sisestage märgusõnad.

Vajutage Otsi.

Otsitakse ühendatud seadmeid ning tulemused kuvatakse kategooriate kaupa.


Kas sellest oli abi?