Telefon

Keskekraani klaviatuuri kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Keskekraani klaviatuur võimaldab teha sisestusi klahvide abil. Samuti saate ekraanil tähti ja tähemärke "joonistada".

Klaviatuurilt sisestamine

Klaviatuuri saab kasutada tähemärkide, tähtede ja numbrite sisestamiseks, et kirjutada autos tekstsõnumeid, sisestada paroole või teha otsinguid digitaalses kasutusjuhendis.

Klaviatuur kuvatakse ainult siis, kui ekraanil saab sissekandeid teha.

Kujutisel on näidatud teatud klaviatuuril näha olevate nuppude ülevaade. Klaviatuur oleneb keelesätetest ja sellest, milleks klaviatuuri kasutatakse.

Kujutisel on näidatud teatud klaviatuuril näha olevate nuppude ülevaade. Klaviatuur oleneb keelesätetest ja sellest, milleks klaviatuuri kasutatakse.

Soovitatud sõnade või sümbolite rida

See kehtib siis, kui klaviatuuri keelteks on valitud Jaapani, Hiina või Taiwani.

. Pakutavad sõnad muutuvad tähtede sisestamisel. Sirvige pakutavaid sõnu parema ja vasaku nooleklahviga. Pakutava sõna valimiseks puudutage seda. Pange tähele, et kõik keeled ei toeta antud funktsiooni. Kui funktsioon pole saadaval, rida klaviatuuril ei näidata.
Klaviatuuril olevad tähemärgid olenevad valitud keelest (vt punkti 7). Tähemärgi sisestamiseks puudutage seda.
Nupp toimib olenevalt klaviatuuri kasutamise eesmärgist – saate sisestada kas märgi @ või laiendi .com või luua uue rea.
Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
Kasutatakse suurtähtede sisestamiseks. Vajutage veel kord, et sisestada esisuurtäht ja jätkata väiketähtedega kirjutamist. Järjekordne vajutus muudab kõik tähed suurtähtedeks. Järgmine vajutus taastab väiketähtedega kirjutamisrežiimi. Selles režiimis sisestatakse punktile, hüüumärgile või küsimärgile järgnev täht suurtähena. Tekstivälja esimene täht on samuti suurtäht. Nime- või aadressivälja iga sõna algab automaatselt suurtähega. Paroolivälja, veebiaadressi- või e-posti aadressivälja kõik tähed sisestatakse automaatselt väiketähtedena, v.a juhul, kui nupuvajutusega teisiti ei sätestata.
Numbrite sisestamine. Kuvatakse numbriklaviatuur (2). Vajutage valikut , mis kuvatakse numbrirežiimis valiku asemel, et naasta tähtede sisestamisele, või valikut , et avada erimärkide klaviatuur.
Muudab tekstisisestuse keelt, nt UK. Kasutatavad tähemärgid ja pakutavad sõnad (1) olenevad valitud keelest. Vajutage keelte loendi avamiseks ja puudutage soovitud keelt. Klaviatuurile täiendavate keelte lisamiseks vaadake jaotist "Klaviatuurikeele muutmine".
Tühik.
Kustutab sisestatud teksti. Tähthaaval kustutamiseks vajutage korraks. Järgmise tähemärgi kustutamiseks oodake hetk.
Muudab klaviatuurirežiimi, et kirjutada käsitsi. Lisateavet leiate jaotisest "Ekraanil käsitsi kirjutamine".

Sisestatud teksti kinnitamiseks vajutage klaviatuuri kohal kinnitusnuppu (pole kujutisel näha). Nuppude välimus oleneb sisust.

Klaviatuurikeele muutmine

Klaviatuurikeelte vahetamiseks tuleb esmalt menüüs Seaded keeled seadistada.

Sätetes keelte lisamine/kustutamine

Süsteemi keel valitakse automaatselt ka klaviatuuri keeleks. Klaviatuuri keelt on võimalik muuta süsteemi keelest sõltumatult.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemKlahvide paigutused.

Valige loendist vähemalt üks keel.

Nüüd saate keeli otse klaviatuurilt vahetada.

Kui menüüs Seaded pole ühtegi keelt valitud, kasutab klaviatuur süsteemikeelt; vt jaotist "Süsteemisätete muutmine sätete vaates".

Erinevate klaviatuurikeelte vahetamine

Kui Seaded valikus on valitud mitu keelt, siis on võimalik klaviatuuri nupu (ülaltoodud joonisel välja toodud numbriga 7) abil nende keelte vahel valida.

Klaviatuurikeele vahetamiseks toimige järgmiselt.

Hoidke nuppu all (vt ülal esitatud kujutist).

Avaneb loend.

Valige soovitud keel. Kui menüüs Seaded on valitud rohkem kui neli keelt, saab neid sirvida.

Esitatakse valitud keele klaviatuur ning pakutavad sõnad esitatakse valitud keeles.

Tähe või tähemärgi valikud

Tähe/tähemärgi erinevate versioonide sisestamiseks, nté või è sisestamiseks toimige järgmiselt.

Hoidke tähte/tähemärki all.

Avaneb aken tähe/tähemärgi erinevate versioonidega.

Valige soovitud versioon. Kui ühtegi versiooni ei valita, sisestatakse algne täht/tähemärk.

Ekraanil käsitsi kirjutamine

Ala tähtede/tähemärkide käsitsi kirjutamiseks.
Tekstiväli, kuhu sisestatakse käsitsi kirjutatud tähed/tähemärgid.
Pakutavad tähed/tähemärgid. Loendit saab sirvida.
Tühik.
Kustutab sisestatud teksti. Täht-/tähemärgi haaval kustutamiseks vajutage korraks. Järgmise tähe/tähemärgi kustutamiseks oodake hetk.
Tavasisestusega klaviatuurile naasmine.
Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
Muudab tekstisisestuse keelt.

Tähemärkide/tähtede käsitsi kirjutamine

Kirjutage tähemärke/tähti käsitsi kirjutamiseks mõeldud alal (1).

Kuvatakse pakutavate tähemärkide/tähtede arv (3). Kõige tõenäolisem valik kuvatakse loendis esimesena.

Tähemärgi/tähe sisestamiseks oodake hetk.

Sisestatakse loendis esikohal olev tähemärk/täht. Muu tähemärgi sisestamiseks võite ka vajutada loendis olevat tähemärki/tähte.

Käsitsi kirjutatud tähemärkide/tähtede kustutamine/muutmine

Kõigi tekstiväljale sisestatud tähtede kustutamiseks (2) tõmmake sõrmega üle terve käsitsi kirjutatud teksti välja (1).

Kõigi tekstiväljale sisestatud tähtede kustutamiseks (2) tõmmake sõrmega üle terve käsitsi kirjutatud teksti välja (1).

Tähemärkide/tähtede kustutamiseks/muutmiseks on mitu erinevat meetodit.

  • Vajutage loendi soovitud tähte (3).
  • Tähe kustutamiseks vajutage teksti kustutamisnuppu (5) ja alustage uuesti.
  • Tõmmake sõrmega horisontaalselt üle käsitsi kirjutatud tähtede ala (1) paremalt vasakule

    Araabiakeelse klaviatuuri puhul tõmmake sõrmega vastupidises suunas. Sõrmega paremalt vasakule tõmmates tekib ruumi juurde.

    . Kustutage mitu tähte alast mitu korda üle tõmmates.
  • Kui vajutate tekstiväljal nuppu X (2), kustutatakse kogu sisestatud tekst.

Käsitsi kirjutamise tekstiväljal rea vahetamine

Käsitsi sisestamise välja rea vahetamiseks joonistage sõrmega ülal näidatud sümbolAraabia klaviatuuride puhul - joonistage sama sümbol, kuid tagurpidi..

Käsitsi sisestamise välja rea vahetamiseks joonistage sõrmega ülal näidatud sümbol

Araabia klaviatuuride puhul - joonistage sama sümbol, kuid tagurpidi.

.


Kas sellest oli abi?