Telefon

Telefonikõnede haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Telefonikõnede haldamine Bluetooth abil ühendatud telefoniga.

Telefonikõnede haldamine

Avage telefoni alamkuva.

Helistamiseks valige kontakt kõnede ajaloost, sisestage klahvistiku abil number või kasutage kontaktiloendit. Kontaktiloendis saab otsingu teha või seda sirvida. Vajutage kontaktiloendis valikut , et lisada kontakt jaotisesse Lemmikud.

Puudutage Helista või .

Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.

Helistada saab ka rakendusemenüü kõnelogi kaudu, millele pääseb ligi rooli parempoolse klahvistiku nupuga .

Mitme osalejaga kõned

Kõne ajal:

Vajutage Lisa kõne.

Tehke kõne kõnelogist või kontaktide loendist.

Puudutage kirjet/rida kõnelogis või puudutage kontaktide loendis kontakti kõrval valikut .

Osalejate vahel lülitumiseks valige Vaheta kõne.

Poolelioleva kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.

Konverentskõned

Tehke aktiivse mitme osalejaga kõnede ajal järgmist.

Pooleliolevate mitme osalejaga kõnede liitmiseks valige Ühenda kõned.

Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.

Saabuvad telefonikõned

Saabuvad kõned on näha juhi ekraanil ja keskekraanil. Hallake kõnesid rooli parempoolse klahvistikuga või keskekraanilt.

Valige Vasta/Keeldu.

Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.

Aktiivse kõne ajal saabuv kõne

Valige Vasta/Keeldu.

Kõne lõpetamiseks valige Lõpeta kõne.

Erakõne

Vajutage kõne ajal Privaatsus ning valige järgnev seadistus:

  • Lülita mobiiltelefonile - käed-vaba süsteem ühendatakse lahti ning kõne jätkub teie mobiiltelefonis.
  • Ainult juht - kaassõitja poolne mikrofon lülitatakse välja ning kõne jätkub auto käed-vaba süsteemi kaudu.

Kas sellest oli abi?