Kasutusjuhend ja tugi

Digitaalses kasutusjuhendis liikumine

Uuendatud 7/23/2018

Digitaalse kasutusjuhendi saab avada auto keskekraanilt. Sisu jaoks saab otsingufunktsiooni kasutada ning liikumine eri jaotiste vahel on lihtne.

Kasutusjuhendisse pääseb ülakuva kaudu.

Kasutusjuhendisse pääseb ülakuva kaudu.

Avage digitaalne kasutusjuhend – lohistage keskekraani ülakuva alla, vajutage nuppu Kasutusjuhend.

Digitaalsest kasutusjuhendist teabe otsimiseks on palju eri võimalusi.

Kasutusjuhendi menüü avamiseks vajutage kasutusjuhendi ülemisel ribal .

Otsing kategooriate abil

Kasutusjuhendi artiklid on jaotatud põhi- ja alamkategooriatesse. Sama artikkel võib esineda mitmes vastavas kategoorias, et seda oleks lihtsam leida.

Vajutage ja seejärel valige Kategooriad.

Põhikategooriad kuvatakse loendina.

Vajutage peakategoorial ().

Kuvatakse alamkategooriate () ja artiklite () loend.

Artikli avamiseks puudutage seda. Tagasi liikumiseks vajutage tagasinoolt või valikut , et otsing taaskäivitada.

Auto välimised ja salongi tulipunktid

Auto välimiste ja salongi osade kujutised, mille erinevad osad on märgitud niinimetatud tulipunktidena.

Vajutage ja seejärel valige Väline osa/Salong.

Välimiste osade/salongi kujutised on kuvatud tulipunktidega. Tulipunkt viib vastavat osa käsitleva artikli juurde. Kujutiste sirvimiseks libistage horisontaalselt üle ekraani.

Puudutage tulipunkti.

Kuvatakse teemat käsitleva artikli pealkiri.

Artikli avamiseks puudutage pealkirja. Tagasi liikumiseks vajutage tagasinoolt või valikut , et otsing taaskäivitada.

Kõige sagedamini kasutatavate funktsioonide kohta leiate teavet juhendist Quick Guide

Kasutusjuhendi jaotisest Quick Guide leiate artiklid, kust leiate kiiresti teavet kõige sagedamini kasutatavate auto funktsioonide kohta. Artikleid saab avada ka kategooriate kaudu, kuid siin saab neile kiiresti juurde pääseda. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Eelistused

Siin asuvad artiklid, mis on salvestatud lemmikutena. Viimasena salvestatud artiklid kuvatakse loendis esimestena. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Lemmikartiklite salvestamine/kustutamine

Artikli lemmikuna salvestamiseks vajutage paremas ülanurgas olevat sümbolit, kui artikkel on avatud. Kui artikkel on lemmikuna salvestatud, siis on täht seest värvitud: .

Artikli eemaldamiseks lemmikute hulgast märkige artikkel ja vajutage uuesti tärni.

Otsingufunktsiooni kasutamine

Puudutage kasutusjuhendi ülamenüüs nuppu . Ekraani allosas kuvatakse klahvistik.

Sisestage klahvistikul otsingusõna, nt "turvavöö".

Tähtede sisestamisel kuvatakse artiklisoovitused.

Kinnitamiseks vajutage artiklil. Otsingust väljumiseks vajutage otsingulahtri kõrval olevat ülesnoolt.


Kas sellest oli abi?