Keskekraan

Keskekraani kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Paljusid auto funktsioone saab juhtida keskekraanilt. Keskekraan reageerib puudutusele.

Video thumbnail

Keskekraani puutefunktsiooni kasutamine

Ekraani reageering sõltub sellest, kas ekraanil vajutatakse, lohistatakse või libistatakse kiiresti. Toiminguid, nagu erinevate vaadete vahetamine, objektide märkimine, loendis sirvimine ja rakenduste teisaldamine, saab sooritada ekraani erineval moel puudutades.

Infrapunakile võimaldab tuvastada ekraani ees oleva sõrme. See tehnoloogia võimaldab ekraani kasutada ka kinnastega.

Korraga saavad ekraani kasutada kaks inimest, nt juhi- ja kaassõitjapoole kliima seadistamiseks.

Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

Allolevas tabelis on toodud ekraani eri kasutusviisid.

Toiming

Sooritusviis

Tulemus

Vajutage üks kord.

Tõstab objekti esile, kinnitab valiku või aktiveerib funktsiooni.

Vajutage kiiresti kaks korda.

Suurendab digitaalobjekti, nt kaarti*.

Hoidke all.

Haarab objektist kinni. Saab kasutada rakenduste teisaldamiseks või punktide liigutamiseks kaardil*. Vajutage ja hoidke sõrme vastu ekraani ning samal ajal lohistage objekt soovitud asukohta.

Koputage ühe korra kahe sõrmega.

Vähendab digitaalobjekti, nt kaarti*.

Lohista

Vahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Vajutage ja hoidke all ning lohistage, et teisaldada rakendusi või liigutada kaardil punkte*. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.

Tõmmake sõrmega/lohistage kiiresti

Vahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.

Libistage sõrmed üksteisest eemale

Suurendab.

Libistage sõrmed kokku

Vähendab.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Vajutage lühidalt avakuvanuppu.

Kuvatakse avakuva viimane vaade.

Vajutage lühidalt uuesti.

Kõik avavaate alamvaated lülitatakse vaikeväärtusele.

Märkus

Vajutage avakuva tavarežiimis avalehenuppu. Ekraanil kuvatakse animatsioon, mis tutvustab, kuidas eri kuvasid avada.

Rakenduste ja autofunktsioonide nuppude teisaldamine

Rakenduste kuval olevaid rakendusi ja autofunktsioonide kuval olevaid funktsioonide nuppe saab teisaldada ja korraldada vastavalt soovile.

Hoidke all rakendust/nuppu.

Rakenduse/nupu suurus muutub ning rakendus/nupp muutub pisut läbipaistvaks. Seejärel saab seda teisaldada.

Lohistage rakendus/nupp allapoole – kuval olevale tühjale kohale.

Rakenduste/nuppude paigutamiseks on saadaval kuni 48 rida. Rakenduse/nupu teisaldamiseks nähtavast kuvast väljapoole lohistage see kuva allossa. Seejärel lisatakse uued read, kuhu saab rakenduse/nupu paigutada.

Rakenduse/nupu saab paigutada ka kaugemale all, kust see kuva tavarežiimi puhul välja ei paista.

Kuva kerimiseks üles-/allapoole tõmmake sõrmega üle ekraani.

Märkus

Peitke harva kasutatavad rakendused. Nii on hõlpsam leida rakendusi, mida sagedamini kasutate.

Loendi, artikli või kuva kerimine

Kui kerimistähis nähtavale ilmub, saate kuval üles või alla kerida. Tõmmake vaatel üles- või allapoole.

Kui kuval on võimalik kerida, näete keskekraanil kerimistähist.

Kui kuval on võimalik kerida, näete keskekraanil kerimistähist.

Keskekraani juhtnuppude kasutamine

Temperatuuri regulaatorid

Temperatuuri regulaatorid

Regulaatorit kasutatakse auto paljude funktsioonidega. Näiteks temperatuuri saate reguleerida ühel järgmisel viisil:

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini,
  • temperatuuri aeglaselt suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppu + / või
  • puudutage regulaatoril soovitud temperatuurivalikut.

Kas sellest oli abi?