Keskekraan

Keskekraani ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Paljusid auto funktsioone saab keskekraanilt juhtida. Saage keskekraanist ja selle funktsioonidest ülevaade.

Kolm keskekraani põhikuva. Funktsioonide või rakenduste kuva avamiseks tõmmake sõrmega vastavalt paremale või vasakuleParempoolse rooliga autode puhul paiknevad vaated vastupidiselt..

Kolm keskekraani põhikuva. Funktsioonide või rakenduste kuva avamiseks tõmmake sõrmega vastavalt paremale või vasakule

Parempoolse rooliga autode puhul paiknevad vaated vastupidiselt.

.

Funktsioonide kuva – auto funktsioonid, mis aktiveeritakse/inaktiveeritakse vajutusega. Teatud funktsioonid toimivad päästikutena, mis tähendab, et avaneb aken võimalike sätetega. Näiteks Kaamera ja parkimisfunktsioonid.
Avakuva – esimene kuva, mis ekraani aktiveerimisel avaneb.
Rakenduste vaade – allalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse ikooni.
Olekuriba – auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu-/ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seotud teave, kellaaeg ning poolelioleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.
Ülakuva – ülakuva avamiseks lohistage sakk alla. Siin saab avada Seaded, Kasutusjuhend ja auto salvestatud sõnumid.
Navigeerimine - suunab kaardinavigatsiooni juurde. Laiendamiseks vajutage.
Meedia – hiljuti seoses meediaga kasutatud rakendused. Laiendamiseks vajutage.
Telefon – avage see telefonifunktsiooni kasutamiseks. Laiendamiseks vajutage.
Lisade alamvaade – hiljuti kasutatud rakendused/autofunktsioonid, mis ei ole seotud ühegi teise alamvaatega. Laiendamiseks vajutage.
Kliimarida – teave ja toimingud temperatuuri, istmesoojenduse taseme ja ventilaatori puhumiskiiruse seadistamiseks. Täpsemate seadistusvalikutega kliimavaate kuvamiseks vajutage kliimavälja keskel olevat sümbolit.

Kas sellest oli abi?