Hooldus ja teenindus

Süsteemiuuendused

Uuendatud 7/23/2018

Süsteemiuuendused on mõeldud Interneti-ühenduse ja Infotainmenti komponentidega autodele. Kui süsteemiuuendused on saadaval, saab uuendused installida korraga või ükshaaval.

Süsteemiuuendusi hallatakse keskekraani rakendusekuval oleva rakendusega Kauguuenduse teenus. Nupu vajutamisel käivitatakse avakuva allvaates allalaadimisrakendus. Kui teabe-/meelelahutussüsteemi viimase käivituse järel pole saadaolevaid uuendusi otsitud, siis seda tehakse. Tarkvara installimisel otsingut ei toimu. Allalaadimisrakenduse nupu Süsteemi uuendused ikoon näitab saadaolevate uuenduste arvu. Nupu vajutamisel kuvatakse installimisvõimalusega autouuenduste loend. Veebilehelt support.volvocars.com leiate teatud süsteemiuuenduste allalaadimise ja rakendamise kohta rohkem teavet ning ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Süsteemi uuendamiseks peab autol olema võrguühendus.

Tarkvarauuenduste taustal otsimine aktiveeritakse juba tehases.

Märkus

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

Märkus

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse.

Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

Kogu süsteemitarkvara uuendamine

Vajutage loendi allosas nuppu Paigalda kõik.

Kui te ei soovi loendi kuvamist, võite valida Süsteemi uuendused ja siis Paigalda kõik.

Süsteemi tarkvaraprogrammide eraldi uuendamine

Vajutage soovitud tarkvara juures nuppu Paigalda.

Allalaadimise tühistamine

Vajutage tegevusindikaatoril X märgistust, mis ilmus allalaadimise käivitamisel nupu Paigalda asemele.

Pidage meeles, et alalaadimist saab tühistada, ent installietapi käivitumisel pole seda enam tühistada võimalik.

Tarkvarauuenduste otsingud taustal

Funktsiooni saab keskekraani kaudu deaktiveerida.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemKauguuenduse teenus.

Tühistage valik Luba uuenduste kontroll taustal.

Kui uuendus on saadaval, kuvatakse keskekraani olekuribal teade Tarkvarauuendused saadaval. Teate vajutamisel käivitatakse avakuva allvaates allalaadimisrakendus. Kui allalaadimisrakendus käivitatakse, näitab allalaadimisrakenduse nupu Süsteemi uuendused ikoon saadaolevate uuenduste arvu.


Kas sellest oli abi?