Hooldus ja teenindus

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis

Uuendatud 7/23/2018

Esiklaasi klaasipuhastajad tuleb näiteks väljavahetamiseks suunata hooldusasendisse.

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (näiteks jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.

Hooldusasendi aktiveerimine

Hooldusrežiimi ei saa aktiveerida, kui auto seisab paigal ja tuuleklaasi puhastid on välja lülitatud. Hooldusrežiimi saab aktiveerida keskekraani kaudu kahel viisil.

Funktsioonide kuva kaudu

Vajutage nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on aktiivne, süttib nupu märgutuli. Aktiveerimisel liiguvad klaasipuhastid üles.

Sätete kaudu

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoKlaasipuhasti.

Valige Klaasipuhasti hooldusasend.

Klaasipuhastid liiguvad üles suunatud asendisse.

Hooldusasendi väljalülitamine

Teenindusasendi saab deaktiveerida erinevatel viisidel.

Funktsioonide kuva kaudu

Vajutage keskekraanil nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on deaktiveeritud, kustub nupu märgutuli.

Sätete kaudu

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoKlaasipuhasti.

Teenindusasendi deaktiveerimiseks kustutage märge Klaasipuhasti hooldusasend.

Klaasipuhastid väljuvad hooldusasendist ka järgmistel juhtudel.

  • Tuuleklaasi puhastamine on aktiveeritud.
  • Tuuleklaasi pesu on aktiveeritud.
  • Vihma andur on aktiveeritud.

Oluline

Kui tööasendis klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles keeratud, tuleb need enne aktiveerimist keerata tuuleklaasile tagasi. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.


Kas sellest oli abi?