Interneti-ühendusega auto

Autoga ühendamine

Uuendatud 7/23/2018

Ühendage telefon autoga Bluetooth-ühenduse või Wi-Fi kaudu või USB-pessa ühendatud kaabli või auto sisseehitatud modemi abil*.

Mobiiltelefon ja võrguoperaator peavad võimaldama internetiühenduse jagamist (internetiühenduse jagamine) ning mobiilsideleping peab sisaldama andmesidet.

Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Märkus

Kui kasutate funktsiooni Apple CarPlay, saab auto Internetiga ühendada ainult Wi-Fi või automodemi abil*.

Palun tutvuge Teenuste Üldtingimuste ja Klientide Privaatsuspoliisiga aadressil support.volvocars.com.

Ühendamine Bluetooth-ühenduse abil

Vaadake jaotist "Telefoni ühendamine".

Ühendamine Wi-Fi abil

Aktiveerige mobiiltelefonis võrguühendus jagamine (mobiilne/isiklik pääsupunkt).

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideWi-Fi.

Sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut Wi-Fi.

Võrguga ühenduse loomiseks puudutage võrgu nime.

Sisestage võrguparool.

Kui eelnevalt kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.

Auto loob võrguga ühenduse.

Teatud telefonid katkestavad sidumise, kui telefon autost eraldatakse (autost lahkumisel ja kuni järgmise kasutamiseni). Seetõttu tuleb sidumine uuesti aktiveerida, kui seda kasutada soovite.

Kui telefon on autoga ühendatud, salvestatakse seadistus tulevaseks kasutamiseks. Kui ühendatud telefonide piirarv (50) jõuab kätte, kustutakse esimesed ühendatud telefonid. Selleks. et kuvada salvestatud võrkude loendit või manuaalselt võrke kustutada, vajutage SeadedWi-FiSalvestatud võrgud.

Võrguühenduse nõuded leiate jaotisest " Wi-Fi-pääsupunkti tehnoloogia ja turve".

USB-pessa ühendatud kaabli abil ühendamine

Ühendage telefoni kaabel tunnelkonsooli panipaigas asuvasse auto USB-ühenduspessa.

Aktiveerige mobiiltelefonis USB kaudu jagamine.

Kui eelnevalt kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.

Auto loob võrguga ühenduse.

Ühendamine auto modemi abil*

Ainult teenusega Volvo On Call autod.

Kui loote Interneti-ühenduse automodemi abil, kasutavad ühendust Volvo On Call teenused.

Sisestage isiklik SIM-kaart hoidikusse.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideAuto modemi Internet.

Sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut Auto modemi Internet.

Kui eelnevalt kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood.

Auto loob võrguga ühenduse.


Kas sellest oli abi?