Aktiivne parkimisabi

Aktiivne parkimisabi*

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivne parkimise abi (Park Assist Pilot -PAP) aitab juhil parkimiskohale parkida või parkimiskohalt lahkuda.

Esmalt kontrollib PAP seda, kas parkimiskoht on piisavalt suur ning seejärel aitab juhil rooli pöörata ning autot parkimiskohale manööverdada.

Keskekraan kuvab sümbolite, graafika ja teksti abil toimingud, mida teha ning annab teada, millal neid täpselt teha tuleb.

Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • Järgida keskekraanil olevaid juhiseid
 • Vahetada käiku (tagurpidi/edasi)
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

Hoiatus

PAP ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati ohutu sõidu eest ja peab panema tähele ümbritsevat olukorda ja teisi parkimise ajal lähenevaid või mööduvaid liiklejaid.

Erinevad parkimise olukorrad

Funktsiooni PAP saab kasutada järgmistes parkimisolukordades.

Paralleelne parkimine

Paralleelse parkimise põhimõte

Paralleelse parkimise põhimõte

PAP-funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto paigutatakse sõites edasi/tagurdades.

Funktsiooni Välju parkimiskohalt kasutades võib PAP aidata paralleelselt pargitud sõidukil parkimiskohast väljuda. Vt jaotise "Parkimine aktiivse parkimisabiga" teemat "Parkimiskohast väljumine".

Ristparkimine

Ristparkimise tööpõhimõte.

Ristparkimise tööpõhimõte.

PAP-funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta
 3. Auto paigutatakse sõites edasi/tagurdades.

Märkus

Süsteem PAPVälju parkimiskohaltei suuda abistada parkimistaskust väljuvat autot – see toimib vaid paralleelsel parkimisel.


Kas sellest oli abi?