Aktiivne parkimisabi

Aktiivse parkimisabi piirangud*

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivne parkimise abifunktsioon (Park Assist Pilot – PAP) võib olla teatud olukordades piiratud.

Parkimine on katkestatud

Parkimisjada katkestatakse järgmistel juhtudel:

 • kui juht puudutab rooliratast
 • kui auto liigub liiga kiiresti – üle 7 km/h (4 mph)
 • kui juht vajutab keskekraanil Tühista
 • ABS'i või elektroonilise stabiilsuskontrolli rakendumisel, näiteks kui ratas kaotab märjal teel haakumise.

Võimaluse korral teavitatakse juhti parkimise katkestamise põhjusest keskekraanil.

Märkus

Andureid kattev pori, jää ja lumi vähendab nende funktsiooni ja võib mõõtmist takistada.

Oluline

Teatavatel juhtudel ei suuda PAP parkimiskohti leida - selle üks põhjus võib olla, et andureid häirivad välised heliallikad, mille ultrahelisagedus on sama, mida kasutab ka süsteem.

Sellised allikad võivad näiteks olla helisignaalid, märjad rehvid asfaldil, pneumopidurid ja mootorrataste müra vms.

Juhi vastutus

Juht peab võtma arvesse, et PAP on vaid abisüsteem – mitte eksimatu ja täisautomaatne funktsioon. Seega peab juht olema valmis automaatse parkimise peatama.

Parkimise ajal peab silmas pidama ka muid asjaolusid, näiteks:

 • Parkimisabi PAP võtab aluseks pargitud sõidukite praeguse asukoha – kui need on halvasti pargitud, on oht kahjustada auto rehve ja velgi vastu äärekive.
 • PAP on ette nähtud parkimiseks sirgetel tänavatel, mitte järskudes kurvides. Seetõttu osutub vajalikuks veenduda selles, et sõiduk paikneks parkimisruumi mõõtmise hetkel PAP-süsteemi poolt parkimiskohaga paralleelselt.
 • Kitsastel tänavatel ei ole alati võimalik parkimiskohti leida, sest ei ole piisavalt manööverdamisruumi. Sellises parkimisolukorras on süsteemile abiks, kui sõita võimalikult selle tee äärde, millele soovite parkida.
 • Võtke arvesse, et auto esiosa võib parkimise ajal vastutulevatele sõidukitele ette keerata.
 • Andurite tuvastusalast kõrgemal asuvaid objekte ei võeta parkimismanöövri arvutamisel arvesse. Seetõttu võib PAP liiga vara parkimiskohale keerata – seepärast vältige selliseid parkimiskohti.
 • Juht peab määrama kindlaks, kas PAP-i valitud koht sobib parkimiseks.
 • Kasutage heakskiidetud rehve

  „Ettenähtud rehvid“ tähendavad samatüübilisi ja samadega mõõtudega rehve, mis on autole tehase poolt originaalis paigaldatud.

  õige rehvirõhuga, sest see mõjutab PAP-i võimet autot parkida.
 • Tugevas lume- või vihmasajus võib süsteem parkimiskohta valesti mõõta.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui on paigaldatud lumeketid või varuratas.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui autole laaditud objektid ulatuvad autost välja.
 • Kui parkimistaskus on mõni auto teistest rohkem väljaspool, siis võidakse parkimiskohad vahele jätta või neid valesti pakkuda.

Oluline

Mõne teise, lubatud veljemõõdu või rehviprofiili kasutamisel võib osutuda vajalikuks PAP-süsteemi parameetrite ümberprogrammeerimine. Pöörduge esinduse poole – soovitatavalt pöörduda Volvo esindusteenindusse.

Hooldus

PAP-andurite asukohad.

PAP-andurite asukohad.

PAP-funktsiooni nõuetekohase töö tagamiseks puhastage pindu ja andureid regulaarselt vee ja autošampooniga – samu kaitseraudadel olevaid andureid kasutab ka parkimisabifunktsioon.


Kas sellest oli abi?