Aktiivne parkimisabi

Aktiivse parkimisabi teated*

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Park Assist Pilot – PAP puudutavad teated.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu süsteemi andurit on blokeeritud, palun kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.


Kas sellest oli abi?