City Safety

Funktsiooni City Safety piirangud

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon City Safety võib olla teatud olukordades piiratud.

Ümbritsev

Madalad objektid

Madalal rippuvad objektid, nt koormat tähistav lipp/märgistus või lisatarvikud, nt lisatuled ja põrkerauad, mis asuvad kapotist kõrgemal, piiravad funktsioneerimist.

Libisemine

Libedal teepinnal pidurdusteekond pikeneb, mille tõttu ei pruugi City Safety nii tõhusalt kokkupõrget ära hoida. Sellisel juhul tagavad ABS pidurid ning elektrooniline stabiilsuskontroll parima võimaliku pidurdusjõu ning sõiduki stabiilsuse.

Vastu tuleva sõiduki tuled

Visuaalset hoiatussignaali võib olla tugevas päikesevalguses, peegelduste korral, päikeseprillide kandmisel või mitte otse ette vaadates raske märgata.

Kuumus

Märkus

Nähtava hoiatussignaal saab ajutiselt välja lülitada, näiteks kui temperatuur salongis tõuseb päikese käes väga kõrgele.

  • Süsteem ei hoiata alati, kui ees sõitev auto on väga väike või rooli ning pedaali aktiivselt kasutatakse (nt väga hoogsa sõidumaneeri korral).

Kaamera ja radariüksuse vaateväli.

Kaamera vaateväli on piiratud, mistõttu ei osutu mõnedel juhtudel jalakäijate, jalgratturite või sõidukite tuvastamine võimalikuks või toimub nende tuvastamine tavapärasega võrreldes viivitusega.

Määrdunud autode tuvastamine võib toimuda teistest hiljem, pimedas võib mootorrataste tuvastamine olla aeglasem või hoopis võimatu.

Kui juhiekraanil kuvatav teade märgib, et kaamera ja radar on blokeeritud, ei pruugi City Safety auto ees olevaid jalakäijaid, jalgrattureid, sõidukeid või teekattemärgistusi tuvastada. Funktsiooni City Safety jõudlus on vähenenud.

Iga kord, kui esiklaasiandurid blokeeritakse, teadet siiski ei kuvata – seetõttu peab juht jälgima, et kaamera ja radari esine tuuleklaasi ala oleks alati puhas.

Oluline

City Safety komponente võib remontida ja vahetada ainult teeninduses - soovitame kasutada volitatud Volvo teenindust.

Juhi sekkumine

Tagurdamine

Tagurdamise ajal on City Safety ajutiselt väljalülitatud olekus.

Väike kiirus

Väikestel kiirustel (kiirustel alla 4 km/h (3 mph)) ei ole City Safety süsteem aktiivne. Seetõttu ei rakendu süsteem olukordades, kus eesolevale sõidukile lähenetakse väga aeglaselt, nt parkimisel.

Aktiivne juht

Juhi sõiduvõtted on alati määravad. Seetõttu ei rakendu City Safety ega määra ka hoiatust/rakendumist hilisemaks, kui juht juhib autot ja lisab kiirust teadlikult rakenduse nõudeid vältides. Sellisel juhul ei sekku süsteem isegi ilmse kokkupõrkeohu korral.

Juht saab aktiivse ja teadliku sõiduviisiga kokkupõrkehoiatust ja süsteemi sekkumist edasi lükata, et ebavajalikke hoiatusi oleks võimalikult vähe.

Muud

Hoiatus

Hoiatamine ja pidurdamine võib toimuda liiga hilja või üldse mitte, kui liiklusolukorra või väliste mõjude tõttu ei suuda kaamera- ja radarisüsteem ees olevat jalakäijat, ratturit või sõidukit õigesti avastada.

Sõidukite tuvastamiseks öösel peavad nende esituled või tagatuled põlema ja olema selgelt nähtavad.

Kaamera- ja andurisüsteem saab jalakäijaid ja jalgrattureid ainult auto piiratud kiirusvahemikus tuvastada. Süsteem saab esitada tõhusaid hoiatusi ja pidurdada, kui auto suhteline kiirus on alla 50 km/h (30 mph). Seisvate või aeglaselt liikuvate sõidukite puhul lülitub hoiatus- ja pidurdusfunktsioon sisse, kui auto kiirus on kuni 70 km/h (43 mph).

Liikumatute või aeglaselt liikuvate sõidukite hoiatuse saab välja lülitada, kui väljas on pime või nähtavus on halb.

Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).

Ärge kleepige ega asetage midagi tuuleklaasile anduri- ja kaamerasüsteemi ette või ümber – sellised esemed võivad kaamerast olenevate süsteemide tööd häirida.

Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".


Kas sellest oli abi?