City Safety

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

Uuendatud 7/23/2018

City Safety on alati aktiveeritud, kuid rakenduse hoiatuskaugust on võimalik muuta.

Märkus

Funktsiooni City Safety ei saa blokeerida. See aktiveeritakse mootori/elektrilise kasutuse käivitamisel automaatselt ning jääb tööle seniks, kuni mootor või elektriline kasutus välja lülitatakse.

Hoiatuskaugusega määratakse ära, millise kauguse pealt käivitatakse visuaalsed, helilised ja tagasiside hoiatused.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoIntelliSafe.

Soovitud kaugust saate määrata City Safety menüüst Hiljem, Normaalne või Varem valikuga.

Proovige esmalt valikuga Varem. Kui see säte kutsub esile liiga palju hoiatusi, mis võib mõjuda teatud olukorras segavalt, siis valige hoiatusdistants Normaalne.

Juhul kui hoiatused tunduvad liiga sagedased või häirivad, võib hoiatuskaugust vähendada. Selle tulemusena antakse hoiatusi hiljem ning seega väheneb hoiatuste koguarv.

Hiljem hoiatusdistantsi tuleks kasutada ainult äärmistel juhtudel, nt dünaamilise sõidu korral.

Märkus

City Safety hoiatab juhti kokkupõrkeohu korral, kuid funktsioon ei lühenda juhi reaktsiooniaega.

City Safety efektiivsuse tagamiseks soovitame hoiatusvahemaaks seadistada Varem.

Märkus

Isegi kui pikivahe hoiatuse kauguseks on määratud Varem, võib hoiatus teatud juhtudel hilineda, nt kui kiirused on väga erinevad või kui eessõitev auto järsult pidurdab.

Märkus

Süsteemi Rear Collision Warning suunatuledega hoiatus lülitub välja, kui kokkupõrkehoiatuse kauguseks on määratud kõige madalam tase "Hiljem" (vt jaotist "Hoiatuskauguse määramine City Safety jaoks").

Turvavöö eelpingutus- ja pidurdusfunktsioonid on siiski endiselt aktiivsed.

Hoiatus

Ükski automaatsüsteem ei suuda garanteerida 100 % täpset talitlust igas olukorras. Seetõttu ärge testige City Safety rakendust inimeste või sõidukite suunas sõites - see võib põhjustada tõsist kahju ja vigastusi ja olla eluohtlik.


Kas sellest oli abi?