City Safety

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety™

Uuendatud 7/23/2018

City Safety suudab tuvastada takistusi nagu näiteks teisi sõidukeid, jalgrattureid ja jalakäijaid.

Sõidukid

City Safety™ tuvastab suurema osa sõidukitest, mis seisavad paigal või liiguvad juhi autoga samas suunas, ning sõidukeid, mida on kirjeldatud "City Safety linnaliikluses" peatükis.

Selleks, et City Safety™ märkaks sõidukeid ka pimedas, peavad sõiduki eesmised ja tagumised tuled selgelt põlema.

Jalgratturid

Optimaalne näide: City Safety  tuvastab jalgratturi siis, kui kehakuju ja jalgratta kuju on tervikuna nähtavad.

Optimaalne näide: City Safety tuvastab jalgratturi siis, kui kehakuju ja jalgratta kuju on tervikuna nähtavad.

Süsteemi optimaalseks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalgratturid, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju ja jalgratta kuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada jalgratas, pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Kui suur osa jalgratturi kehast ei ole kaamera jaoks nähtav, ei suuda süsteem jalgratturit tuvastada.

Et funktsioon suudaks jalgratturi tuvastada, peab jalgrattur olema täiskasvanu ning sõitma täiskasvanu jalgrattaga.

Hoiatus

City Safety on abifunktsioon.

Funktsioon ei suuda tuvastada:

  • kõiki jalgrattureid igas olukorras ning see ei näe näiteks ka osaliselt varjatud jalgrattureid
  • jalgrattureid, kes kannavad keha piirjooni varjavaid rõivaid
  • suure koormaga jalgrattaid.

Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.

Jalakäijad

Optimaalsed näited selle kohta, mida süsteem peab selge kehakujuga jalakäijateks.

Optimaalsed näited selle kohta, mida süsteem peab selge kehakujuga jalakäijateks.

Süsteemi optimaalseks toimimiseks on oluline, et süsteemi funktsioon, mis tuvastab jalakäijad, saaks võimalikult ühest teavet kehakuju kohta – see tähendab, et võimalik peab olema tuvastada pea, käed, õlad, jalad, üla- ja alakeha ning inimese tavaline liikumismuster.

Jalakäijate märkamiseks peavad need taustast eristuma. Seda mõjutavad riietus, taust ja ilm. Halva nähtavuse korral märkab süsteem jalakäijat liiga hilja või üldse mitte, mis tähendab, et hoiatused ja pidurdamine võivad hilineda või ära jääda.

City Safety märkab auto esitulede abil jalakäijaid ka pimedas.

Hoiatus

City Safety on abifunktsioon, mis ei suuda kõiki jalakäijaid kõigis olukordades tuvastada ega näe näiteks:

  • osaliselt varjatud jalakäijaid, isikuid rõivastes, mis varjavad nende kehakontuure või lühemaid kui 80 cm pikkuseid jalakäijaid;
  • jalakäijaid, kui jalakäijad eristuvad taustast halvasti ─ hoiatus- ja pidurdusfunktsioonid võivad hilja sisse lülituda või ei pruugi üldse käivituda;
  • suuri esemeid kandvaid jalakäijaid.

Juht on alati vastutav sõiduki nõuetekohase juhtimise ja ohutu pikivahe hoidmise eest.


Kas sellest oli abi?