Cross Traffic Alert (Oht küljelt)

Funktsiooni Cross Traffic Alert aktiveerimine/deaktiveerimine*

Uuendatud 7/23/2018

Cross Traffic Alert (CTA) funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Cross Traffic Alert.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – CTA on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – CTA on välja lülitatud.

CTA aktiveeritakse alati kohe pärast mootori käivitamist.

Hoiatus

CTA on üksnes täiendav abiseade ega tarvitse kõikides olukordades funktsionaalne olla.

CTA ei asenda ohutuid sõiduvõtteid ega vabasta liikluses toimuva jälgimise vajadusest tahavaate- ja küljepeeglite abil.

CTA ei vabasta sõiduki juhti kohustustest ega tähenda, et sõiduki juht võiks lasta tähelepanul hajuda – tagurdamine ohutul moel on alati sõiduki juhti vastutusel.


Kas sellest oli abi?