Kiirusehoidik

Kiirusehoidik

Uuendatud 7/23/2018

Kiirushoidik (Cruise Control - CC) võimaldab juhile muutumatul sõidukiirusel sõitmist, mille tulemuseks on pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Ülevaade

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vähendage talletatud maksimumkiirust või taaskäivitage kiirushoidik ja jätkake talletatud kiirusel.
Aktiveerige kiirushoidik ja talletage praegune kiirus või lülitage kiirushoidik välja.
Vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiiruse näidik
Auto praegune kiirus
Salvestatud kiirus

Hoiatus

Juht peab alati liiklusoludega arvestama ja vahele segama, kui kiirushoidik ei suuda sobivat kiirust ja/või pikivahet hoida.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.


Kas sellest oli abi?