Kiirusehoidik

Kiirushoidiku aktiveerimine ja käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiirushoidja abil (Cruise Control - CC) kiiruse reguleerimise võimaldamiseks tuleb see kõigepealt valida ning aktiveerida.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Aktiivne kiirushoidja

Vajutage (1) või (3) ja liikuge sümbolini/funktsioonini (4).

Sümbol kuvatakse ning püsikiirushoidjat on võimalik aktiveerida.

Püsikiirusehoidja käivitamine

Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph) või rohkem. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kui kuvatakse sümbol/funktsioon , vajutage roolil nuppu (2).

Püsikiirusehoidja käivitub ja praegune liikumiskiirus talletatakse.

Märkus

Kiirustel alla 30 km/h (20 mph) ei saa kiirushoidikut sisse lülitada.


Kas sellest oli abi?